Fjorder på Svalbard

Norske fjorder og områdene rundt er unike i verdens sammenheng, og det er en utrolig flott natur rundt disse fjordene. Men det er ikke bare på fastlandet vi har vakre fjorder. Svalbard kan også vise frem mange vakre fjorder. Fjordene på fastlandet har nok en større variasjon når det kommer til områdene rundt fjordene. Fjell, skog og høyder, men det er flott på sin egen måte oppe i det kalde Svalbard.

Spitsbergen

På hoved øya Spitsbergen finner man mange flott fjorder, Storfjorden er den lengste av dem med sine 132 kilometer. Fjorden het Wybes Jans Water på 1600 tallet etter en hvalfanger som opererte i dette området. Storfjorden skiller Spitsbergen i fra øyene Edgeøya og Barentsøya og er som oftest islagt det meste av året. Edgeøya har ingen bosetning og man må melde i fra til sysselmannen på Svalbard for å gå i land her. Store deler av øya er isfri på sommerstid og man kan da ta en tur til isbreene Edgeøyjøkulen, Stonebreen, Kong Johans bre og Storskavlen. Man må være oppmerksom på at øya ligger under Søraust- Svalbard naturreservat og man må ta hensyn til at det er ett naturreservat. Barentsøya ligger også i denne fjorden, den har fått navnet etter Nederlenderen Willem Barents. Her er også omtrent halve øya dekket av isbreer, med det høyeste punktet på nesten 670 meter over havet. Øya har en stor bestand av fuglen krykke og under hekketiden er det mye isbjørn her. Ett sikkert sted for å observere isbjørn på under denne tiden.

Wijdefjorden

Wijdefjorden

Wijdefjorden ligger i nordenden av Svalbard, den strekker seg nesten 110 kilometer innover øya. Den starter ved Andree Land og Margaretas Land og går inn til sydenden av Indre Wijdefjorden nasjonalpark. Her er fjellene på vestsiden er på rundt 1100 meter over havet mens på østsiden strekker de seg opp i mot rundt 1600 meter over havet. Den høyeste toppen er Perriertoppen som er på litt over 1700 meter over havet. Her ligger også isbreen Åsgardfonna som dekker hele den østlige fjellkjeden. Helt innerst i fjorden finner man Mittag- Lefferbreen som går helt ned til vannkanten. Nasjonalparken ble etablert her i 2003 med hensikt til å bevare den unike urørte Arktiske fjord landskapet. Her finner man en spesiell vegetasjon som kalles høgarktisk steppevegetasjon med mange sjeldne planter. Dette er det eneste kjente stedet i Europa som har denne typen vegetasjon så det er viktig å bevare den. Det er arter som sabinegras, svalbardgras, stepperøyrkvein, småsøte og myrtust. De fleste av disse artene eksisterer kun her. I nasjonalparken ligger det en fangst stasjon på Austfjordneste, herifra drives det jakt på rein, rype, gås og sel.

Isfjorden

Den nest lengste fjorden på Svalbard er Isfjorden, den er på rundt 100 kilometer lang. Her inne finner man Longyearbyen, Barentsburg, Grumantbyen og Moskushamn. Mye av fjorden er omgitt av nasjonalparkene Nordre Isfjorden nasjonalpark og Sassen- Bunsow Land nasjonalpark. Her har man flere sidefjorder som Grønfjorden, Adventfjorden, Sassenfjorden, Tempelfjorden, Billefjorden, Nordfjorden, Dicksonfjorden og Ekmanfjorden. Dette er ett flott område for de som liker og ferdes i de mere kalde strøkene, man må være oppmerksom på de lokale reglene som er her oppe før man begir seg ut på tur.

Kanskje du også liker…

© 2021 Fjordstreif