De norske fjordene og turisme

Vakre fjorder er for mange synonymt med Norge. Vi har svært mange fjorder, som gir båter innpass til små bygder og herlige natur opplevelser. De bratte fjellskråningene som stuper rett ned i fjorden får turister til å finne frem kamera i et forsøk på å fange dett utrolige synet. Jeg ble nysgjerrig på utviklingen av de fantastiske fjordene. Hvilke naturlig fenomener har vært med på å skape fjordene og kan vi forvente at våre etterkommere kan nyte de samme naturopplevelsene?

Hav- eller innsjørenne

Fjordene er en renne, litt slik som takrenne, som fører vann fra A til Å.  Den begynner gjerne innerst i et dalsøkk, ved bunnen av et eller flere fjell. Herfra renner vannet ut mot havet eller mot en innsjø.

De bratte fjellveggene gjør at vannet holder seg på plass, og vannet ledes ut til havet. Videre sørger fjellene også for å holde en god vannstand i fjorden takket være små fosser og bekker som leder vannet fra toppen av fjellet ned i fjorden. Dette vannet stammer fra naturlige reservoarer og/eller fra issmelting fra høyere opp i fjellkjedene.

Et resultat av isbretunger

Fjordene i Norge ble formet av isbretunger som strakt seg mot havet eller innsjøen. I løpet av mange titusener av år, gjennom flere istider, beveget isbreen seg langsomt. Den krymper når solen står på og vokser når det hele fryser.

Denne bevegelsen skapte kanalen som fjorden nå renner igjennom. Fjordbunnen er ujevn og kan noen steder være overraskende dyp. Unntaket er fjordmunningen. Isbreen hadde vanskelig for å spre seg ut i havet eller en dyp innsjø. Så den stoppet ved havet og etterlot seg grus og stein der den stoppet.

Grusen og steinen i enden av fjorden, danner en barriere som også kalles fjordterskel. Dette området er grunnere enn resten av fjorden, noe skipene må ta hensyn til. Derfor er det ikke alle skip som kan seile inn i fjorden, selv om hoveddelen er svært dyp.

Isfjell

Turisme

Fjordene er imponerende og Norge er et av få land i verden som har fjorder med bratte fjell. Kombinasjonen gjør at folk kommer langveisfra for å oppleve fjordene. De siste årene har store cruisebåter lagt turen innom de norske fjordene for å gi de ombord en majestetisk opplevelse.

Det er også flere mindre firmaer, med mindre båter, som også tilbyr fjordturer. De fastboende langs fjorden har vært delt i sitt syn på den økte turismen. En fordel er at myndighetene har valgt å bygge ut mobilnettet i området. Turistene ønsker å legge ut bilder på Instagram, eller Facebook og da må de tilgang til internett.  Sterkere mobilmaster og en forbedret kapasitet på internettkablene har gitt innbyggerne sjansen til å lese Aftenposten, Nettavisen, streamer musikk og tv, og spille Forge of Empires og PokerStars Casino eller andre spill.

Fjordens fremtid

Norge har en vakker natur og det er klart at vi må dele med folk fra andre land. Ulempen, som mange andre turistmagneter har opplevd, er forurensning. De store cruiseskipene er storforbrukere av diesel, som påvirker luftkvaliteten. Resultatet er at røyken legger seg som et teppe over fjorden.

Videre er det mange skip som ikke har et miljøvennlig avfallsanlegg. Dette betyr at kloakk slippes ubehandlet ut i fjorden. Gjennomsnittlig lengde på fjordene er 150 km, et stort område å skulle oppdage forurensingen og stoppe det.Litt utslipp har aldri vært et problem. Fra vikingskip til fiskebåter, fjordene har alltid vært viktige handelsruter. Dagens utfordring er mengden. De store cruiseskipene kan ha flere tusen besøkende ombord. Alle skal bruke toalett, dusje, vaske hender og spise. Det brukte vannet skylles rett ut i jorden, uten å renses.

Lokalsamfunnet føler også presset fra cruisearrangøren. Båten legger til kai og ligge der i noen timer.  Turistene strømmer ut av båten og inn i små bygder som mangler den nødvendige infrastrukturen for å håndtere slike menneskemengder.

Turistene har gjerne brukt mye penger på selve turen og de får gratis mat på skipet. Derfor handler de nesten ikke i bygda, utover små pyntegjenstander som skal minne dem om bygda. Resultatet er at bygda må jobbe hardt for å rydde opp etter turistene, uten å få økonomisks kompensasjon.

Veien fremove

Det er ikke enkelt å skulle forutse fremtiden, men vi kan jo gjøre oss noen tanker. Det er flere land og flere havner som har begynt å legge inn restriksjoner på hvor mange cruiseskip som får lov til å besøke områdene.  Enkelte mer sårbare områder er fullstendig stengt for cruiseskip.

Foreløpig er det ikke tatt noen avgjørelse rundt cruiseskip og norske havner. Flere politiske partier har foreslått å begrense cruisetrafikken. Videre jobbes det for å sikre at boligene i fjordområdene er helårsboliger. Dette er viktig for å sikre at området holde levende og ikke blir overgrodd.

Utfordringen blir å finne den rette balansegangen mellom å åpne for turisme og bevar området for de neste generasjonene. Ingen enkel oppgave, men en ting er sikkert: det er verdt testen.

Fjorder

Kanskje du også liker…

© 2021 Fjordstreif